Start

vi är alla unika

individanpassa

Vi utvecklar Abibo

en webbtjänst för lässvaga personer

När är en text lättläst? Vad är läslust? Hur hittar man den?

Utifrån egna erfarenheter har vi ställt oss dessa frågor och hittat innovativa lösningar på den utbredda läs- och skrivproblematik som finns idag. Med stöd av Vinnovas innovationsbidrag har vi tagit fram en prototyp för Abibo som är en webbtjänst för lässvaga personer.

 

När blir det roligt att läsa? När det är lätt så klart!

När är det lätt att läsa då? När läsningen flyter på utan hinder.

Vad är läslust egentligen? Knepig fråga... vad tror du....?

"Några gillar att läsa teckensnitt med så kallade "seriffer" eller "klack".

Andra föredrar att läsa teckensnitt som mer liknar handskrift.

Ibland vill någon läsa stor text, medan en annan vill ha större avstånd mellan raderna. Vad som anses vara lättläst är individuellt helt enkelt!"

 

// Anna Hansers Rutäng

Dyslexiförbundets tidning Läs&Skriv uppmärksammar Arrtodo

 

som utställare på Dysleximässan 2016

 

 

Tel : 070-5856158

E-mail: anna@arrtodo.se